Volvo

 

  TF80SC 6 Gang Automatikgetriebe von Aisin Warner 2005- pdf
    Eingebaut in S40, S60, S80, V50, V60, V70, XC60, XC70, XC90    
    zahnrad    
  AW55-50 5 Gang Automatikgetriebe von Aisin Warner 2001 - pdf
    Eingebaut in V70    
    zahnrad    
  4T65E 4 Gang Automatikgetriebe von GM. 1999 - 2002  
    Eingebaut in S80    
    zahnrad    
AW50-40 4 Gang Automatikgetriebe von Aisin Warner 1993 - 2000  
Eingebaut in 850, V70
    zahnrad    
  AW70 4 Gang Automatikgetriebe von Aisin Warner    
    Eingebaut in 940    
    zahnrad    
  A340
AW4
4 Gang Automatikgetriebe von Aisin Warner    
    Eingebaut in 960    
    zahnrad